Licencia k vytvorenému logu

Autorské práva k logu prechádzajú na vás

Ide o licenciu, pomocou ktorej objednávateľ loga preberá všetky autorské práva k vytvorenému logu a ja ako autor loga sa vzdávam všetkých autorských práv k vytvorenému logu. Takúto podpísanú licenciu posielam objednávateľovi až po úplnej úhrade faktúry za tvorbu loga. Potom sa objednávateľ stáva jediným vlastníkom diela s autorskými právami a ja ako autor už nemám žiadne autorské práva na vytvorené dielo (logo).

Príklad:

Predstavte si, že si u mňa objednávate tvorbu loga. Logo Vám vytvorím, Vy ho uhradíte, ja Vám ho odovzdám. Všetko prebehne v poriadku 🙂 Po určitom čase sa Vašej firme/značke začne veľmi dobre dariť a to vedie k tomu, že vytvorené logo naberá na hodnote. Bez licencie by sa Vám mohlo stať, že si bude niekto robiť nárok na Vaše logo, ku ktorému nemáte žiadny právny doklad. Avšak s touto licenciou nadobudnete všetky autorské práva k logu a nikto a nikdy si nebude môcť robiť nárok na Vaše logo 🙂

Autorské práva sú v dnešnej dobe dôležitou súčasťou pre logotyp. Žijeme v dobe internetu a mnoho ľudí nemám problém stiahnuť z Googlu akúkoľvek fotografiu, obrázok či dokonca existujúce logo a využívať to vo svoj prospech 🙂 Preto sa starám aj o to, aby každý môj klient dostal 100% odvedenú prácu so 100% právnou bezpečnosťou.

Diskrétnosť pri tvorbe loga je pre mňa naozaj dôležitá. Chcem aby každý môj klient dostal maximum 🙂