Príbeh. Kampaň.

Správny marketing. Tvorba a správa kampaní.

Väčší predaj.
Vyššie povedomie.

Reklama. Marketing. Kampane

Analýza

Kompletná analýza vašej značky/firmy. Analyzovanie aktuálnych dát a vytvorenie nových.
Nastavenie sledovacích metrík a kódov.

Kampane. Marketing. Správa sociálnych sieti

Kreatívna úloha

Kreatívny príbeh k vašej značke. Vytvoríme a graficky spracujeme materiály.
Kreativita nám nechýba.

Marketing. Kampane. reklama.

Nastavenie cieľov

Na rôznych kanáloch Google Ads, sociálne siete Facebook (Meta) Ads, Instagram, práca s newslettrom, off-line reklama, seo optimalizácie,
komunikácia so zákazníkom … Každé podnikanie si vyžaduje iný kanál k prezentácií služieb či produktu. Vyberieme tie najvhodnejšie pre vaše podnikanie.

Marketing. Kampane. Reklama.

Pravidelná správa

Na pravidelnom mesačnom programe analyzujeme, testujeme, vyhodnocujeme výsledky kampane.
Snažíme sa spĺňame stanovené ciele a vytvárať nové. 

Pravidelná správa kampaní

Pre koho je určená naša správa?

Pre značky a firmy, ktoré sa neboja do kampane investovať väčšie peniaze. Pre tých, ktorí sa chcú pohnúť z miesta a zvýši obrat svojho podnikania. 

Ziskový marketing, SEO a reklama

Pre koho nie je určená naša správa?

Pre tých, ktorí nie sú rozhodnutí investovať peniaze do kampane. Pre tých, ktorí nie sú pripravení rásť a rozširovať svoj ročný finančný obrat.

Reklama. Marketing. Seo.

Čo môžete očakávať?

Kreatívnu spoluprácu. Budeme prežívať príbeh s vašou značkou spoločne, budeme sa podieľať na úspechoch aj neúspechoch. Naša odmena bude zložená z fixnej časti a z úspešnosti obratu. Budeme zodpovedať za našu odmenu a trpieť za neúspech.

Značky, ktoré rastu s nami:

Rastieme s vašou značkou.