Korporátna
firemná identita

Prémiová značka si môže pýtať vyššie ceny za svoje produkty a služby.
Investícia do vizuálnej identity sa vždy vráti.

Korporátna vizuálna identita

Prémiové vnímanie značky, si vyžaduje správne cielenú vizuálnu identitu a hĺbkovú analýzu vlastného charakteru.

Keď v roku 1896 Armand Peugeot zdedil po svojich rodičoch kovoobrábacia dielňa, ktorá sa zameriavala na produkciu pružín, píl a bicyklov, rozhodol sa začať s automobilovým priemyslom. Nazval firmu Peugeot, podľa svojho mena, ale vo finále ju od seba odosobnil. Armand Peugeot vytvoril značku.

Keď sa zákazníkovi pokazilo nové auto, nežaloval Armanda, ale firmu Peugeot.

Keď v roku 1915 Armand Peugoet zomrel, jeho značka tu zostala a žije dodnes. Môžete vo firme vymeniť majiteľa aj všetkých zamestnancov, ale značka Peugeot tu bude stále.

To je presná definícia toho, čo je BRAND.

Existuje množstvo výskumov vo svete na tému vizuálneho vnímania. Výskumy hovoria o tom, že náš mozog dokáže až niekoľko tisíc krát rýchlejšie spracovať vizuálne vnemy, ako čokoľvek iné, napríklad prečítanie textu. Preto sa vraví, že človek je tvor vizuálny.

To je veľká príležitosť využiť toto vnímanie v prospech vizuálnej identity. Ak je vizuál značky vytvorený presne a správne prenesený do vizuálnej podoby, je tu veľká šanca, že naše potencionálne publikum bude vedieť už v prvých momentoch pri očnom kontakte s vašou propagáciou rozpoznať, o akú značku ide a vycítiť jej posolstvo. Vybuduje si s vašou značkou vzťah a bude naklonenejší k vášmu produktu aj keď bude drahší, ako konkurencia.  Dobrý príklad je: Ak stretnete škaredého človeka, v prvých chvíľach sa vám nemusí páčiť, ale keď ho stretávate viac krát a počúvate ho, zisťujete, že ja príjemný a múdry a začnete si k nemu budovať vzťah a po určitom čase ho už ani nevnímate ako škaredého, ale ako normálneho a príjemného človeka, ku ktorému ste si vybudovali vzťah.

Ak to prenesieme do pozície značky a brandu, tak môžeme z toho čerpať ideu: „Náš mozog si osvojí aj to, čo na prvý pohľad vyhodnotil, ako niečo nepríjemné, ak mu správnou a nenásilnou cestou ukážeme charakter.“

Množstvo majiteľov firiem podceňuje vizuálnu identitu firmy, avšak pritom si neuvedomujú, že prichádzajú o tržby a zisky, ktoré im „kradne“ konkurencia s premyslenou firemnou identitou.

Prečo by ste mali mať firemnú identitu?

Pretože je to dôležitejšie ako samotné logo. Identita = Brand. Ak si raz vybudujete brand/príbeh/meno, už vám ho nikto nevezme aj keď sa zmenia všetci zamestnanci vo firme alebo majitelia, BRAND bude stále žiť.
Vybodovaný brand je silná pozícia zakorenená hlboko v podvedomý širokej verejnosti. Môžete s ňou pracovať denno-denne, získať priazeň cieľovej skupiny a vybudovať si pevný vzťah, že ani vysoká cena neodradí vašich klientov.
S vybudovaným brandom si môžete pýtať viac sa svoje služby/produkty.
Získate stabilitu a prémiové vnímanie vašej značky.

Kto odsudzuje kvalitný firemný vizuál, pripravuje sám seba stabilné a vyššie zisky.

Logotyp

 • základná kompozícia
 • monochrómná kompozícia
 • ochranná zóna

Brand – vizuálna identita

 1. Analýzu konkurencie a trhu
 2. Zadefinovanie cieľovej skupiny
 3. Vytvorenie a zadefinovanie príbehu značky
 4. Zadefinovanie komunikácie značky
 5. Analýza a zadefinovanie farieb
 6. Analýza a zadefinovanie typografie (zakúpenie alebo vytvorenie na mieru)
 7. Vizuálne zadefinovanie fotografií
 8. Definícia internej komunikácie
 9. Definícia externej komunikácie
 10. Vizuálne zobrazenie identity na reklamných predmetoch
 11. Definícia a zobrazenie identity pre sociálne siete
 12. Grafické podklady pre: vizitky, hlavičkový papier, pero, hrnček, obálka, zápisník, visačka, tričko, rollup, taška, )
 1. Je potrebné vyplniť formulár.
 2. Vystaví sa zálohová FA vo výške 200,00€. Po jej úhrade začína proces tvorenia. 
 3. Do 14 dní pošleme návrh firemnej identity v krátkej ukážke. Ak návrh schválite, zapracuje sa celá identita, ak budete mať nejaké pripomienky, doladíme ich.
 4. Po sfinalizovaní firemnej identity sa vystavuje druhá časť faktúry, po jej úhrade posielame všetky podklady + zalomený dizajn manuál.

1. Analýza konkurencie na trhu:

Veľmi dôležitá analýza, ktorej výsledok je hlavný pri určovaní vizuálnej identity, aby sa predišlo duplicitným zhodám a docielila sa odlišnosť medzi konkurenciou, čo z dlhodobého hľadiska dosahuje skvelé výsledky, vyššie zisky a silnejší brand v povedomí publika

2. Zadefinovanie cieľovej skupiny:

Prieskum trhu, ktorého výsledok je presná definícia cieľovej skupiny značky. Vyhodnotenie metrík a návrh dizajnu pre cieľovú skupinu

3. Príbeh značky je jej charakter:

Za každou úspešnou značkou je príbeh, ktorý presne definuje charakter značky. Tak ako Coca-Cola sa snaží vystupovať ako priateľský produkt, ktorý spája ľudí. Príbeh určuje vizuál, spôsob propagácie a smerovanie značky. Príbeh môže vyvolávať emócie vo vašom publiku a budovať vzájomný vzťah vďaka čomu, bude publikum naklonenejšie ku kúpe vášho produktu či služby aj keď bude cena vyššia oproti konkurencii

4. Psychológia farieb

Farba je jedna z najdôležitejších pilierov vizuálnej identity. Je preto veľmi dôležité myslieť na psychológiu farieb a vybrať farby také, ktoré záujmu cieľovú skupinu, ktorú sme odhalili prieskumom a analýzou trhu

5. Definícia komunikácie značky:

Je vizuálne zobrazenie a presná definícia ako pracovať s navrhnutou identitou, ktorá je zobrazená v dizajn manuáli na niekoľkých reklamných predmetoch

6. Typografia:

Zakúpenie alebo vytvorenie fontu na mieru, garantuje prémiovú prezentáciu značku a vysokú úroveň originality

7. Originalita cez fotografie:

Realizácia vlastných fotografií bez použitia fotobanky, umožňuje vytvoriť maximálnu úroveň jedinečnosti a to navodzuje prémiové vnímanie značky

8. Interná a externá komunikácia:

Interná komunikácia: zadefinovanie štýlov, fontov a farieb pre internú firemnú kultúru a komunikáciu
Externá komunikácia: zadefinovanie štýlov, fontov a farieb pre externú komunikáciu s potencionálnymi zákazníkmi

Koľko vás to bude stáť?

Cena za kreatívnu tvorbu firemnej identity.

Korporátna identita
bez tvorby loga

Vybudovanie kvalitného vizuálu firmy
60-stranový dizajn manuál
Font, farby
Jednotný vizuál grafiky
Vizitka, hl. papier
Emailový podpis
Grafika pre soc. siete
Ukážka na reklamných predmetoch
(pozrieť vzorové PDF)

2 900,00 €

Korporátna identita
s tvorbou loga

Vybudovanie kvalitného vizuálu firmy
Kreatívna tvorba loga
60-stranový dizajn manuál
Font, farby
Jednotný vizuál grafiky
Vizitka, hl. papier
Emailový podpis
Grafika pre soc. siete
Ukážka na reklamných predmetoch
(pozrieť vzorové PDF)

3 289,00 €