OBJEDNAŤ TVORBU LOGA S FIREMNOU IDENTITOU


Prosím vyplňte formulár nižšie. Pomocou získaných informácií vám dokážem „ušiť“ logo a firemnú identitu na mieru.

Zaškrtnite jedno alebo aj viacero možností
Popis činnosti firmy alebo zamerania značky...
Napíšte farby ktoré preferujete, ak nemáte žiadne nechajte to namňa
Napr.: 18-60 rokov
Doplňte len ak máte webstránku
Prosím, vypíšte Vašu predstavu o ideálnom logo, Vaše priania, typy,....
Prosím, opíšte aké typy loga nechcete, na čo si mám dať pozor ......
Click or drag a file to this area to upload.
obárzky, náčrty loga, vzory logotypov, a pod...
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.