Objednať tvorbu názvu

Prosím vyplňte formulár nižšie. Pomocou získaných informácií vám dokážem „ušiť“ NÁZOV na mier

Zaškrtnite jedno alebo aj viacero možností
Napríklad doplňujúci text: "Realitná kancelária", "Stavebná firma" a pod...
Popis činnosti firmy alebo zamerania značky...

Bez tohto súhlasu nevieme vybaviť vašu objednávku