Nastavenie firemnej identity

K vytvorenému logu vám vytvorím:

Grafický návrh vizitiek, grafický návrh hl. papiera, návrh reklamných predmetov, návrh fontov firemnej identity, návrh farieb firemnej identity.

Ukážka firemnej identity firmy CHETITO:


Vytvorenie firemnej identity
Tvorba firemnej identity Chetito Systém.
Vytvorenie firemnej identity pre firmu Chetito Systém.
nastavenie firemnej identity tvorba hlavičkového papiera
nastavenie firemnej identity tvorba vizitiek
nastavenie-tvorby-firemnej-identity-farby-a-fonty