FIREMNÁ IDENTITA
s webstránkou

„LOGO+ FIREMNÁ IENTITA + WEBSTRÁNKA

Balíček obsahuje kvalitnú a kompletnú tvorbu loga a vytvorenie a nastavenie firemnej identity s viac stranovým PDF manuálom, + vytvorenie kompletnej jednoduchej webstránky.

Balíček obsahuje:

1. TVORBA LOGA

Tvorba loga podnikatelskeuvery.com

2. NASTAVENIE FIREMNEJ IDENTITY

3. VYTVORENIE WEB STRÁNKY

Cena za kompletnú tvorbu firemnej identity:

1194,00 €

OBJEDNAŤ
  1. Je potrebné vyplniť formulár.
  2. Po úhrade faktúry začína proces tvorenia.
  3. Dostanete 3 návrhy loga, ktoré môžeme upravovať toľko krát, koľko krát to bude potrebné. Prípadne vytvoria sa nové ďalšie návrhy. Cena sa nenavršuje.
  4. Po sfinalizovaní loga sa vytvorí dizajn a nastaví firemná identita (vizitky, hlavičkový papier, zadefinované farby, fonty, používanie v praxi a pod…) Aj tu je priestor pre úpravy.
  5. Po dosiahnutí finálnej verzii loga a firemnej identity sa začne pracovať na webstránke. V prvom kole sa navrhne úvodná stránka, ktorá sa Vám posiela na ukážku. Je tam nastavený dizajn, ktorý opäť môžeme spolu komunikovať. Po schválení z Vašej strany dopracujeme zvyšok webstránky, kde je potom opäť priestor na úpravy.
  6. Po dokončení prác sa vystaví druhá časť faktúry a po jej úhrade sa posielajú všetky podklady loga + logo manuál + podklady k identite + dizajn manuál k firemnej identite + prihlasovacie údaje k webstránka + inštruktážne video, ktoré Vás naučí ako jednoducho editovať webstránku.
Firemná identita je nastavenie jednotného dizajnu firmy. Nastavíme farby, font a prvky, ktoré sú nosným pilierom firemnej identity. Cela identita bude zobrazená na viacerých reklamných predmetoch. Navyše získate aj grafické spracovanie vizitiek a hlavičkového papier. Vo výslednom manuály je zapísané kompletné zhrnutie identity.  Pozrite si ukážkové PDF.

Viac o firemnej identite nájdete tu: FIREMNÁ IDENTITA

Pri tvorbe loga vytvoríme 3 návrhy loga, ktoré posielam na hodnotenie. Návrhy sa môžu editovať toľko krát, koľko to bude potrebné, prípadne sa môžu generovať nové návrhy loga, bez navyšovania ceny. Logo je odovzdávané v otvorených vektorových súboroch Ai, Eps, Pdf, vo farbách RGB (internetové využitie), CMYK (tlačové využitie), PANTONE (tlačové využitie). Súčasťou je aj logo manuál, kde sú zapísané všetky údaje loga.

Všetko o tvorbe loga nájdete tu: TVORBA LOGA

Kompletná webstránka: Náš balíček je počítaný na jednoduchú kompletnú webstránku, ktorá štandardne obsahuje Kategórie (Domov, O nás, Služby, Galéria, Kontakt a pod..) a tiež podstránky, kontaktné formuláre, galéria, nastavenie dizajnu na mieru a vytvorenie admin. prístupu s inštruktážnym videom.

Pozrite si všetko o webstránkach.

Cena za vytvorenie firemnej identity je 1194,00€ pri rozloženej platbe na 2 časti.

  1. MOŽNOSŤ (1194,00€): na začiatku za uhrádza zálohová faktúra vo výške 400,00€ a po dokončí celého projektu a pri jeho odovzdaní sa dopláca druhá časť.
  2. MOŽNOSŤ (1194,00€): zľava -95,00 € získate automaticky pri úhrade celej sumy firemnej identity vopred (výsledná suma 1099,00€). V tomto prípade stačí v ďalšom kroku kliknúť na button OBJEDNAŤ, zobrazí sa formulár v ktorom označíte že máte záujem o zľavu -95,00€. Obratom zašleme faktúru na celý projekt.

MOJA TVORBA FIREMNEJ IDENTITY

Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Tvorba loga Amavera
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu