FIREMNÁ IDENTITA
s webstránkou

„logo + firemná identita + webstránka

Balíček obsahuje kvalitnú a kompletnú tvorbu loga a vytvorenie a nastavenie firemnej identity s viac stranovým PDF manuálom, + vytvorenie kompletnej jednoduchej webstránky.

Balíček obsahuje:

1. TVORBA LOGA

Tvorba loga podnikatelskeuvery.com

2. VYTVORENIE WEB STRÁNKY

3. NASTAVENIE FIREMNÉHO DIZAJNU

Cena za kompletnú tvorbu firemnej identity:

835,00 €

Cena za vytvorenie firemnej identity je 835,00€ pri rozloženej platbe na 2 časti.

  1. MOŽNOSŤ (835€): na začiatku za uhrádza zálohová faktúra vo výške 200,00€ a po dokončí celého projektu a pri jeho odovzdaní sa dopláca druhá časť.
  2. MOŽNOSŤ (740€): zľavu -95,00 € získate automaticky pri úhrade celej sumy firemnej identity vopred (výsledná suma 740,00€). V tomto prípade stačí v ďalšom kroku kliknúť na button OBJEDNAŤ, zobrazí sa formulár v ktorom označíte že máte záujem o zľavu -95,00€. Obratom Vám zašleme faktúru na celý projekt.
OBJEDNAŤ
  1. Je potrebné vyplniť formulár.
  2. Vystaví sa zálohová FA vo výške 200,00€. Po jej úhrade začína proces tvorenia.
  3. Dostanete 3 návrhy loga, ktoré môžeme upravovať toľko krát, koľko krát to bude potrebné. Prípadne vytvoria sa nové ďalšie návrhy. Cena sa nenavršuje.
  4. Po sfinalizovaní loga sa vytvorí dizajn a nastaví firemná identita (vizitky, hlavičkový papier, zadefinované farby, fonty, používanie v praxi a pod…)
  5. Po sfinalizovaní prác sa vystaví druhá časť faktúry a po jej úhrade sa posielajú všetky podklady loga a identity.

Firemná identita je nastavenie jednotného dizajnu firmy. Nastavíme farby, font a prvky, ktoré sú nosným pilierom firemnej identity. Cela identita bude zobrazená na viacerých reklamných predmetoch. Navyše získate aj grafické spracovanie vizitiek a hlavičkového papier. Vo výslednom manuály je zapísané kompletné zhrnutie identity.  Pozrite si ukážkové PDF.

Viac o firemnej identite nájdete tu: FIREMNÁ IDENTITA

Pri tvorbe loga vytvoríme 3 návrhy loga, ktoré posielam na hodnotenie. Návrhy sa môžu editovať toľko krát, koľko to bude potrebné, prípadne sa môžu generovať nové návrhy loga, bez navyšovania ceny. Logo je odovzdávané v otvorených vektorových súboroch Ai, Eps, Pdf, vo farbách RGB (internetové využitie), CMYK (tlačové využitie), PANTONE (tlačové využitie). Súčasťou je aj logo manuál, kde sú zapísané všetky údaje loga.

Kompletná webstránka: Náš balíček je počítaný na jednoduchú kompletnú webstránku, ktorá štandardne obsahuje Kategórie (Domov, O nás, Služby, Galéria, Kontakt a pod..) a tiež podstránky, kontaktné formuláre, galéria, nastavenie dizajnu na mieru a vytvorenie admin. prístupu s inštruktážnym videom.

Pozrite si všetko o webstránkach.

MOJA TVORBA FIREMNEJ IDENTITY

Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Vytvorenie webstránky pre značku Ponnti.com
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu