Znaky na klávesnici

Zopár klávesových skratiek pre uľahčenie práce s PC.

☺ (alt + 1)

☻(alt + 2)

♥ (alt + 3)

♦ (alt + 4)

♣ (alt + 5)

♠ (alt + 6)

• (alt + 7)

◘ (alt + 8)

○ (alt + 9)

◙ (alt + 10)

♂ (alt + 11)

♀ (alt + 12)

♪ (alt + 13)

♫ (alt + 14)

☼ (alt + 15)

►(alt + 16)

◄(alt + 17)

↕ (alt + 18)

‼ (alt + 19)

¶ (alt + 20)

  • (alt + 21)

▬ (alt + 22)

↨ (alt + 23)

↑ (alt + 24)

↓ (alt + 25)

→ (alt + 26)

← (alt + 27)

∟(alt + 28)

↔ (alt + 29)

▲ (alt + 30)

▼ (alt + 31)

medzera (alt + 32)

! (alt + 33)

“ (alt + 34)

# (alt + 35)

$ (alt + 36)

% (alt + 37)

& (alt + 38)

‚ (alt + 39)

( (alt + 40)

) (alt + 41)

* (alt + 42)

+ (alt + 43)

, (alt + 44)

– (alt + 45)

. (alt + 46)

/ (alt + 47)

« (alt + 174)

» (alt + 175)

░ (alt + 176)

▒ (alt + 177)

▓ (alt + 178)

│ (alt + 179)

┤ (alt + 180)

Ě (aalt + 183)

Ş (alt + 184)

╣ (alt + 185)

║ (alt + 186)

╗ (alt + 187)

╝ (alt + 188)

┐(alt + 191)

└ (alt + 192)

┴ (alt + 193)

┬ (alt + 194)

├ (alt + 195)

─ (alt + 196)

┼ (alt + 197)

╚ (alt + 200)

╔ (alt + 201)

╩ (alt + 202)

╦ (alt + 203)

╠ (alt + 204)

═ (alt + 205)

╬ (alt + 206)

¤ (alt + 207)

đ (alt + 208)

Đ (alt + 209)

® (alt + 0174)

© (alt + 0169)

 

Číselné znaky na klávesnici

0 (alt + 48)

1 (alt + 49)

2 (alt + 50)

3 (alt + 51)

4 (alt + 52)

5 (alt + 53)

6 (alt + 54)

7 (alt + 55)

8 (alt + 56)

9 (alt + 57)

: (alt + 58)

; (alt + 59)

< (alt + 60)

= (alt + 61)

> (alt + 62)

? (alt + 63)

@ (alt + 64)

a takto ide ďaľej abeceda až po Z a to je alt + 90

[ (alt + 91)

(alt + 92)

] (alt + 93)

^ (alt + 94)

_ (alt + 95)

` (alt + 96)

znova je tu abeceda až po z a to je alt + 122

{ (alt + 123)

| (alt + 124)

} (alt + 125)

~ (alt + 126)

⌂ (alt + 127)

 

Abecedné znaky na klávesnici

Ç (alt + 128)

ü (alt + 129)

é (alt + 130)

â (alt + 131)

ä (alt + 132)

ů (alt + 133)

ć (alt + 134)

ç (alt + 135)

ł (alt + 136)

ë (alt + 137)

Ő (alt + 138)

ő (alt + 139)

î (alt + 140)

Ź (alt + 141)

Ä (alt + 142)

Ć (alt + 143)

É (alt + 144)

Ĺ (alt + 145)

ĺ (alt + 146)

ô (alt + 147)

ö (alt + 148)

Ľ (alt + 149)

ľ (alt + 150)

Ś (alt + 151)

ś (alt + 152)

Ö (alt + 153)

Ü (alt + 154)

Ť (alt + 155)

ť (alt + 156)

Ł (alt + 157)

× (alt + 158)

č (alt + 159)

á (alt + 160)

í (alt + 161)

ó (alt + 162)

ú (alt + 163)

Ą (alt + 164)

ą (alt + 165)

Ž (alt + 166)

ž (alt + 167)

Ę (alt + 168)

ę (alt + 169)

¬ (alt + 170)

ź (alt + 171)

Č (alt + 172)

ş (alt + 173)

A (alt + 65)

B (alt + 66)

C (alt + 67)

a (alt + 97)

b (alt + 98)

c (alt + 99)

Á (alt + 181)

 (alt + 182)

Ż (alt + 189)

ż (alt + 190)

Ă (alt + 198)

ă (alt + 199)

Ď (alt + 210)

Ë (alt + 211)

ď (alt + 212)

Ň (alt + 213)