Medzinárodné rozmery papierov od A1 po C10

Všetky rozmery papierov A1, A2, A3, A4, A5, A6 a pod…, si môžeš pozrieť tu na mojom blogu 🙂


               Formát A             Formát B             Formát C

0             841 × 1189          1000 × 1414          917 × 1297

1             594 × 841             707 × 1000          648 × 917

2             420 × 594             500 × 707            458 × 648

3             297 × 420             353 × 500            324 × 458

4             210 × 297             250 × 353            229 × 324

5             148 × 210             176 × 250            162 × 229

6             105 × 148             125 × 176            114 × 162

7             74 × 105               88 × 125               81 × 114

8             52 × 74                 62 × 88                57 × 81

9             37 × 52                 44 × 62                40 × 57

10           26 × 37                 31 × 44                28 × 40