REDIZAJN STARÝCH FOTOGRAFIÍ

Fotografia, spomienka, história… Každý z nás má takéto hmotné spomienky, ktoré však rokmi pohlti takzvaný „zub času“. Avšak vďaka dnešnej technike a skúsenostiam, dokážem starej, vyblednutej, pokrčenej, alebo potrhanej fotografií vložiť nových nádych. Modernizácia starých fotografií vám pomôžem udržať hmotné spomienky čo najdlhšie s vami v najlepšej kvalite.

√  Reštaurovanie starých fotografií
√  Aj pokrčené, roztrhané, vyblednuté alebo inač znehodnotené fotografie

AKO TO PREBIEHA?


Ak máte starú fotografiu, ktorú chcete nechať zreštaurovať, tak máte 2 možnosti:

  1. Fotografiu naskenujete a zašlite mi ju mailom (jpg, png, pdf)
  2. Fotografiu mi pošlete poštou, po úprave ju vrátim

 CENA ZA REŠTAUROVANIE


Reštaurovanie jednej fotografii: 89,00 €

UKÁŽKA MOJEJ PRÁCE


Redizajn a úprava starých fotografií.
Retušovanie starej fotografie.
“Dajte starej fotografie nový nádych.”
GRAFICKÉ ŠTÚDIO • REŠTAUROVANIE STARÝCH FOTOGRAFIÍ