KLASICKÝ MANUÁL

Klasický logo manuál – opisuje jednotlivé prvky loga a ukazuje ako pracovať s logom. Logo manuál je vhodný pre tretie strany, s ktorými spolupracujete. Príklad: ak pošlete logo napr. do tlačiarenskej firmy, je dobré ak im zašlete aj logo manuál, ktorý im ukáže ako logo používať.

KLASICKÝ LOGO MANUÁL OBSAHUJE:

  • Varianty loga

  • Čierno-biele verzie loga
  • Farebné verzie loga
  • Vysvetlenie myšlienky loga
  • Konštrukcie loga
  • Použitá typografia

  • Ochranná zóna
  • Zakázané použitie loga
  • Použitie loga na fotografii
  • Použitie loga na pozadí

Príklad klasického loga manuálu


„Posúvajte šípkou doprava.“