TVORBA LOGA
s firemnou identitou

„logo +  firemná identita“

Balíček obsahuje kvalitnú a kompletnú tvorbu loga a vytvorenie a nastavenie firemnej identity s viac stranovým PDF manuálom.

Balíček obsahuje:

1. TVORBA LOGA

Tvorba loga podnikatelskeuvery.com

2. NASTAVENIE FIREMNEJ IDENTITY

Cena za tvorbu loga s firemnou identitou:

578,00 €

OBJEDNAŤ
  1. Je potrebné vyplniť formulár.
  2. Vystaví sa zálohová FA vo výške 200,00€. Po jej úhrade začína proces tvorenia. (pri plnej platbe vopred ponúkam zľavu -49€)
  3. Dostanete 3 návrhy loga, ktoré môžeme upravovať toľko krát, koľko krát to bude potrebné. Prípadne vytvoria sa nové ďalšie návrhy. Cena sa nenavršuje.
  4. Po sfinalizovaní loga sa vytvorí dizajn a nastaví firemná identita (vizitky, hlavičkový papier, zadefinované farby, fonty, používanie v praxi a pod…) Aj tu je priestor pre úpravy.
  5. Po dokončení prác sa vystaví druhá časť faktúry a po jej úhrade sa posielajú všetky podklady loga + logo manuál + podklady k identite a dizajn manuál k firemnej identite.

Firemná identita je nastavenie jednotného dizajnu firmy. Nastavíme farby, font a prvky, ktoré sú nosným pilierom firemnej identity. Cela identita bude zobrazená na viacerých reklamných predmetoch. Navyše získate aj grafické spracovanie vizitiek a hlavičkového papier. Vo výslednom manuály je zapísané kompletné zhrnutie identity.  Pozrite si ukážkové PDF.

Viac o firemnej identite nájdete tu: FIREMNÁ IDENTITA

Pri tvorbe loga vytvoríme 3 návrhy loga, ktoré posielam na hodnotenie. Návrhy sa môžu editovať toľko krát, koľko to bude potrebné, prípadne sa môžu generovať nové návrhy loga, bez navyšovania ceny. Logo je odovzdávané v otvorených vektorových súboroch Ai, Eps, Pdf, vo farbách RGB (internetové využitie), CMYK (tlačové využitie), PANTONE (tlačové využitie). Súčasťou je aj logo manuál, kde sú zapísané všetky údaje loga.

Všetko o tvorbe loga nájdete tu: TVORBA LOGA

  1. štandardne prebieha platba na dve časti: 1. Zálohová platba: pred začatím projektu / 2. Doplatok zvyšnej časti pri dokončení projektu.
  2. Ale, pri vyplatení celého projektu vopred, poskytujeme zľavu -49,00€ + prioritné riešenie projektu.

MOJA TVORBA FIREMNEJ IDENTITY

Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Firemná identita - logo tmavé
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu