TVORBA LOGA
s firemnou identitou

„logo +  firemná identita“

Balíček obsahuje kvalitnú a kompletnú tvorbu loga a vytvorenie a nastavenie firemnej identity s viac stranovým PDF manuálom.

Balíček obsahuje:

1. TVORBA LOGA

Tvorba loga podnikatelskeuvery.com

2. NASTAVENIE FIREMNEJ IDENTITY

Cena za tvorbu loga s firemnou identitou:

489,00 €

OBJEDNAŤ
  1. Je potrebné vyplniť formulár.
  2. Vystaví sa zálohová FA vo výške 200,00€. Po jej úhrade začína proces tvorenia. (pri plnej platbe vopred ponúkam zľavu -49€)
  3. Dostanete 3 návrhy loga, ktoré môžeme upravovať toľko krát, koľko krát to bude potrebné. Prípadne vytvoria sa nové ďalšie návrhy. Cena sa nenavršuje.
  4. Po sfinalizovaní loga sa vytvorí dizajn a nastaví firemná identita (vizitky, hlavičkový papier, zadefinované farby, fonty, používanie v praxi a pod…) Aj tu je priestor pre úpravy.
  5. Po dokončení prác sa vystaví druhá časť faktúry a po jej úhrade sa posielajú všetky podklady loga + logo manuál + podklady k identite a dizajn manuál k firemnej identite.

Firemná identita je nastavenie jednotného dizajnu firmy. Nastavíme farby, font a prvky, ktoré sú nosným pilierom firemnej identity. Cela identita bude zobrazená na viacerých reklamných predmetoch. Navyše získate aj grafické spracovanie vizitiek a hlavičkového papier. Vo výslednom manuály je zapísané kompletné zhrnutie identity.  Pozrite si ukážkové PDF.

Viac o firemnej identite nájdete tu: FIREMNÁ IDENTITA

Pri tvorbe loga vytvoríme 3 návrhy loga, ktoré posielam na hodnotenie. Návrhy sa môžu editovať toľko krát, koľko to bude potrebné, prípadne sa môžu generovať nové návrhy loga, bez navyšovania ceny. Logo je odovzdávané v otvorených vektorových súboroch Ai, Eps, Pdf, vo farbách RGB (internetové využitie), CMYK (tlačové využitie), PANTONE (tlačové využitie). Súčasťou je aj logo manuál, kde sú zapísané všetky údaje loga.

Všetko o tvorbe loga nájdete tu: TVORBA LOGA

  1. štandardne prebieha platba na dve časti: 1. Zálohová platba: pred začatím projektu / 2. Doplatok zvyšnej časti pri dokončení projektu.
  2. Ale, pri vyplatení celého projektu vopred, poskytujeme zľavu -49,00€ + prioritné riešenie projektu.

MOJA TVORBA FIREMNEJ IDENTITY

Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Firemná identita - logo tmavé
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu
Pozrieť celú identitu