SEO

Optimalizácia webovej stránky pre internetové vyhľadávače.

SEO BASIC

Základná SEO optimalizácia pre webové stránky.

•  analýza kľúčových slov
  vytvorenie textov s KW
•  kľúčové slová
v korene webstránky
•  alt popisky obrázkov
  obrázky/fotky do 100kb
  správne zoradenie nadpisov H1 až H6
  nasadenie Google Search Console
  nasadenie Google Analytics
  nastavenie 404 stránky
• 
integrácia socl. médii

248,00 €

jednorazová platba

Čo Vám SEO BASIC prinesie?


Bez základu sa nedajú robiť pokročilejšie veci a to do veľkej miery platí pri SEO. Služba SEO BASIC zaručí vášmu webu silný a stabilný základ pre budovanie komplexnejšej optimalizácie SEO.
Negarantujeme pozície na prvých miestach vo vyhľadávaní Google, to si vyžaduje komplexnejšiu a pravidelnú optimalizáciu SEO, ale SEO BASIC dodá vašej webovej stránke kvalitný obsah a prvotné nastavenie, ktoré je pre Google nevyhnutné.
Indexujem vašu webstránku v sieti Google už od jej zrodu s najpresnejším textom podľa analýzy kľúčových slov.
Ak chcete získať stabilné a výhodné pozície vo vyhľadávacej sieti Google, tak optimalizácia SEO je nevyhnutná.

Prečo je to dôležité?


Vyhľadávač Google bude už od začiatku vašu webstránku indexovať s textom s presne definovanými kľúčovými slovami, ktoré sme získali analýzou podľa toho, čo ľudia reálne v sieti Google vyhľadávajú. Webstránka ma takto silný obsah a základ, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby Google aspoň začal vynímať váš web a jeho existenciu a pre získanie lepších pozícii v sieti Google.